Testovací proužky Wellion LUNA UA 10ks

WELL610UA

Testovací proužky pro měření kyseliny močové


  • Skladem
598 Kč
Kategorie: Testovací proužky
 

Testovací proužky Wellion LUNA představují technologicky vyspělý výrobek. Proužky jsou tvořeny ve velmi složitém výrobním procesu, kdy je na nosič postupně nanášeno několik vrstev reagentů a měřících elektrod. Ve styku se vzorkem krve dochází k reakcím generujícím elektrické proudy, které měřící část přístroje konvertuje v hodnoty obsahu kyseliny močové v krevním vzorku. Předmětná technologie umožňuje měření obsahu kyseliny močové v krvi pomocí automatického  kódování, které zjednodušuje obsluhu přístroje.
 
Jako dodavatel jsme zcela záměrně rozhodli o velikosti a tvaru testovacích proužků tak, aby se vyznačovaly snadnou a zdravotně bezpečnou manipulací, skladováním a nezávadnou likvidací použitých proužků. Zajistili jsme, aby proužek byl právě tak dlouhý, aby při byla při měření zajištěna dostatečná vzdálenost mezi krevním vzorkem a tělem měřícího přístroje (zamezení kontaminace), zároveň, aby  nasávací hrana proužku snadno odebírala vzorek krve.  K použití s přístrojem Wellion LUNA Trio.
 
10 kusů testovacích proužků v balení

 

Výrobek je diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.