Wellion WAVE Professional

WELL003P
  • 1 z 3

Přístroj k měření krevního tlaku Wellion WAVE


  • Skladem
1 600 Kč
Kategorie: Doplňkový sortiment
 

Přístroj na měření krevního tlaku manžetovým snímačem na horní části paže pacienta

Klasifikace krevního tlaku dle WHO
 
Přístroj k měření krevního tlaku Wellion WAVE využívá oscilometrickou metodu měření.
 
Výrobek je v souladu s požadavky na eletromagnetickou kompatibilitu stanovené EN 60601-1,2 a bezpečnostními požadavky normy EN 60601-1, dále s výkonnostní normou IEC 80601-2-30 definovanými v Direktivě EU č. 93/42/EEC.
 
Proč si doma měřit svůj krevní tlak?
 
Měření v nemocnici nebo v ordinaci praktického lékaře může negativně ovlivňovat pacientova nervozita. Často vyvolává o 25 až 30 mmHg větší hodnoty než ty naměřené pacientem v klidu domova. Jinými slovy, měření krevního tlaku doma odstraňuje vnější vlivy prostředí, a poskytuje přesnější výsledky měření, včetně vytvoření vlastní databáze výsledků a možnosti vyhodnocování vývoje v čase. To jsou neocenitelné údaje jak pro pacienta, tak zejména pro ošetřujícího lékaře.

 

Výrobek je zdravotnickým prostředkem. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k jeho bezpečnému používání.