Wellion WAVE

WELL003Z
  • 1 z 2

Monitor krevního tlaku v náramkovém / manžetovém provedení


  • Skladem
484 Kč
Kategorie: Péče o zdraví
 

Klasifikace krevního tlaku dle WHO (Světové zdravotnické organizace) Přístroj k měření krevního tlaku Wellion WAVE využívá oscilometrickou metodu měření.
 
Výrobek je v souladu s požadavky na eletromagnetickou kompatibilitu stanovené EN 60601-1,2 a s bezpečnostními požadavky normy EN 60601-1, dále s výkonnostní normou IEC 80601-2-30 definovanými v Direktivě EU č. 93/42/EEC.
 
Proč si doma měřit svůj krevní tlak?
 
Měření v nemocnici nebo v ordinaci praktického lékaře může negativně ovlivňovat pacientova nervozita. Často vyvolává o 25 až 30 mmHg větší hodnoty než ty naměřené pacientem v klidu domova. Jinými slovy, měření krevního tlaku doma odstraňuje vnější vlivy cizího prostředí, a poskytuje přesnější výsledky měření, včetně přínosů vytvoření databáze výsledků a možnosti vyhodnocování vývoje v čase. To jsou neocenitelné údaje jak pro pacienta, tak zejména pro ošetřujícího lékaře.